WBE Twickel

De WBE Twickel wordt in 1991 opgericht op instigatie van de Stichting Twickel, eigenaar van Neerlands grootste landgoed. In haar statuten heeft de Baronesse, laatste eigenaresse van het kasteel, laten opnemen dat jacht een onvervreemdbaar grondrecht is.

De jacht heeft op het landgoed een lange traditie. Vroeger was de jacht voorbehouden aan de eigenaar van het landgoed. Tegenwoordig wordt het jachtrecht verhuurd aan jagers of een groep jagers. De wijze waarop gejaagd wordt is aan strenge regels onderworpen.

Uitgangspunt is dat alle wildsoorten die hier van nature thuishoren in stand worden gehouden. Regulering van de aantallen is in veel gevallen noodzakelijk om schade aan bos en landbouw te beperken en om overheersing van bepaalde soorten te voorkomen. Jagers spelen hierbij een belangrijke rol.

Een planmatig wildbeheer is dus onderdeel van de basisprincipes, ook van de WBE.
Om zoveel mogelijk eenheid te krijgen in het beleid van de WBE en het landgoed Twickel met betrekking tot het wildbeheer is bij de oprichting van de WBE een duidelijke koppeling tussen deze twee organisaties gelegd.

Het Bestuur.
het bestuur van de WBE bestaat uit 8 personen.
In de WBE zijn er jagers actief in totaal 30 jachtvelden, in grootte variërend van 40 tot maar liefst 1500 ha.
Het totale grondoppervlak van de WBE beslaat iets meer dan 8.000 ha, waarvan ruim 7.000 ha bejaagbaar is.
 
In totaal zijn er een kleine 100 jagers lid van de WBE.

De WBE Twickel heeft veel unieke en typische punten. Allereerst is er een relatief groot areaal aan aaneengesloten bossen. Daarnaast zijn er nogal wat velden die nog in de aloude Twentse traditie gekenmerkt mogen worden als coulisselandschap. Ook zijn er her en der de nodige heidevelden.

Dit alles zorgt voor een unieke biotoop waar veel unieke fauna, maar zeker ook flora kan worden aangetroffen  


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.