Ontheffing jacht Twentse zwijnen – Nieuwe Oogst


In vijf gebieden in Overijssel mag er middels een ontheffing jaarrond op wilde zwijnen worden gejaagd. Dat besloot de provincie Overijssel. Ook komt er een tijdelijke subsidieregeling voor het nemen van preventieve maatregelen tegen gewassenschade door wilde zwijnen.


De wildbeheereenheden Vriezenveen, Zuidoost-Twente, Noordoost-Twente, Dinkelstreek en Tussen Grens en Vecht De Akkerlanden mogen met behulp van nachtzichtapparatuur 24 uur per dag jagen op de wilde zwijnen.  De zwijnenbejaging wordt gedaan ten behoeve van de openbare veiligheid en het voorkomen van schade aan gewassen.


Daarnaast wordt per 30 juni een tijdelijke subsidieregeling opengesteld voor het plaatsen van mobiele elektrische rasters om zwijnen te weren van landbouwpercelen. Op die manier wil de provincie stimuleren dat grondgebruikers in de gebieden van de vijf wildbeheereenheden dusdanig investeren dat schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.


Het bericht Ontheffing jacht Twentse zwijnen – Nieuwe Oogst verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 29-05-2020

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.